MAGICKÝ  SVĚT

Intago

intago@seznam.cz

 

Sedmé, podstatně rozšířené internetové vydání

 

Vítám vás v prvním ze čtyř webových souborů mé knihy MAGICKÝ SVĚT, Sborník článků pro týdeník SPIRIT vydaný v nakl.ONYX, kterou lze zkomprimovanou ve wordu stáhnout celou.

Další část knihy je Zákony života přístupnou formou

Další jsou:

Zkušenosti z práce jasnovidců a zasvěcenců

Mystika

 

Moje hlavní stránka

 

Úvodem...

Články Magického světa zprvu vycházely v týdeníku Spirit, mystická část již však nebyla pro něj zajímavá. Cílem knihy je mozaikovitý popis přístupně podaných základních zákonů Života. Vznikala velmi dlouhou dobu, články přibývají už patnáctý rok intenzivních procesů proměny a Poznání. Pro další studium doporučuji zejména Emanuelovu knihu a příručku Channeling - duchovní výchova božskými silami či Hovory s bohem.

 Nedoporučuji nikomu, aby se sám pokoušel o channeling nebo jinou magickou metodu. Není to pro každého a amatérské pokusy  by mohly dopadnout tragicky. Pokud se chcete připravit na channeling, zabývejte se aktivně uměním, vnímejte přírodu, učte se meditace a modlitby. Proces sám začne, i když o tom nedostanete verbální informaci. Můžete se přihlásit do různých kurzů, ale upozorňuji, že ne všechny  dostatečně varují před nebezpečím zneužití magie.

 

Zvláštní příhody a jejich význam

 

Co vyprávějí děti

Letadlo padá, říkala často holčička a ukazovala ručkou nahoru. Snad ho už někde viděla, nebo slyšela, ale nemohla vědět, že může spadnout. Později viděla v televizi leteckou katastrofu a běžela s pláčem pryč. Bylo jisté, že je za tím tajemství, které nepochází z tohoto života. Pro zkušeného jasnovidce nebyl problém zjistit, že v minulém životě zahynula při letecké katastrofě v srpnu 1956. Zjistil i její jméno a podrobnosti ze života. Hypnotickou regresí, nebo podobnými technikami by se emoční náboj dal snadno uvolnit. Její pěvecké a taneční nadání se rovněž přeneslo. Podobných případů je popsáno mnoho. Jedno dítě bylo svou vlastní vnučkou a popisovalo detaily, které si příbuzní ještě pamatovali. Jiné přispělo k objasnění své vraždy v minulém životě, popsalo vraha a našlo místo, kde ji zahrabal.

 V dospívání se vzpomínky zasunou hlouběji a bez hypnózy se nedají vybavit. Někdy se vrací ve snech, aby se vybil jejich emoční náboj. Poslouchejte, co vám dítě říká, je v tom možná také tajemství z minulého života.

 

Ať se zaživa uvaří

 Milostný románek jedné slečny neskončil svatbou, ale nechtěným  těhotenstvím. Ať se zaživa uvaří, proklínala bývalého partnera při každé příležitosti. Muž byl zaměstnán v továrně a jednou bezmyšlenkovitě otočil ventilem kotle. Z rozmontovaného topení na něj vytryskl proud páry. Nikdo se k němu nemohl přiblížit a než zastavili hlavní uzávěr, bylo pozdě.

 I když si slečna neuvědomila svoji vinu, byla za tragédii odpovědná. Trestů za podobné činy je mnoho a mnoho pacientů psychiatrických ústavů je tam z podobných důvodů. Peklo s věčným ohněm sice není, ale neproklínejte nikoho, hlavně když neznáte své magické síly. Před karmickými následky se není kam schovat a marně si pak budete stěžovat na zlý osud.

 

Nebojte se duchů

 Ta žena tehdy ještě nevěděla o svých magických schopnostech. Česala se, když vycítila, že v pokoji někdo je. Otočila se a opravdu, stál tam její otec. Vykřikla a zavřela oči. Když je otevřela, už tam nebyl. Zemřel již před několika lety. Dnes už s ním může kdykoliv mluvit. Dostává rady pro sebe i pro výchovu dětí. Jedné knihovnici se náhle zmaterializovali její rodiče, podali jí ruce, k jejímu velkému údivu s ní chvíli hovořili a pak se rozplynuli. Velmi známý americký psychoterapeut podrobně popsal, jak se setkat se zemřelými příbuznými a uvádí řadu příkladů, i vlastních. Neměli bychom to zkoušet bez odborného dohledu, vždyť ani autem se neučíme jezdit sami.

 Domy, ve kterých straší, skutečně existují. Strašení bývá často v určité hodiny nebo dny v roce ve  výročí událostí, které je vyvolalo. Mohou to být zvuky, vůně nebo se objevují duchové či jejich části. Pro duchy neplatí naše fyzikální zákony, procházejí zdmi, někdy jim chybí nohy, které stejně nepotřebují, jindy jsou jen slyšet. Duchové se chovají zcela nevypočitatelně, ale v naprosté většině případů nepředstavují vážné nebezpečí. Strach však posiluje jejich případné nepřátelské jednání. Podněcují ho, aby mohli odsávat astrální energii této emoce. Je nutné zachovat klid, i když poltergeist je schopen  neuvěřitelných fyzikálních jevů. Je to skutečný duch, kterého někdo žijící přitahuje a využívá jeho energii. Pokud mají zlý výraz a jsou v černém, vyzvěte je, aby odešli. Věřící se mohou pokřižovat nebo pomodlit. Pokud to nepomáhá, požádejte zkušeného senzibila o pomoc. Zlí duchové se neobjevují jen tak, určitě je něco přitáhlo. Nebezpečný je jejich skrytý vliv. Aniž o nich víme nám napovídají myšlenky. Navádějí nás ke zlému a vnucují nám svou vůli. Tak vzniká posedlost. Můžeme však zavolat dobré duchy, aby nám pomáhali. Pokud nás osloví zemřelý příbuzný, není to důvod k návštěvě psychiatra, zvláště když to  je dobrý duch. Někteří duchové se mohou na krátkou dobu zmaterializovat na Zemi, když chtějí vykonat nějaký zvláštní úkol. Jsou pak k nerozeznání od ostatních lidí, ale mají mimořádné fyzické i psychické schopnosti.

 

Vždyť já se vrátím

 Při pohřbu Indíry Gándiové zachoval její syn i ostatní klid a  vyrovnanost. Vyspělá kultura Indie se projevuje při všem. U nás  je to různé. Od úplné lhostejnosti až po zoufalý pláč i dlouhou dobu po pohřbu. Nejsilnější emoce jsou při úmrtí dítěte.

 Naše kultura vyhradila smrti tabuizované místo mimo život jako konec všemu, něco strašně tragického. Až v poslední době se transpersonálním psychologům pomalu daří změnit zakořeněné předsudky, které vytvářejí všechny problémy. Jejich výzkumy potvrdily to, co jiné kultury už dávno vědí. Život nemá počátek ani konec, smrt je jen změna, začátek něčeho nového, tím jsme prošli všichni už mnohokrát. Posmrtný život má své zákonitosti a význam. I po smrti vždy platí podobnost mezi vědomím a světem, v kterém žije. Vnějšek odpovídá vnitřku.

 Mrtvý může být živější než před smrtí. Někteří vyšší duchové říkají, že se zatím nechtějí narodit, protože mají hodně práce a život ve fyzickém těle je plný bolesti. V knize Podruhé na tomto světě je příhoda, ve které dcera říká matce "Proč jsi tak o mém pohřbu strašně plakala a málem spadla do hrobu, vždyť jsem tě držela za ruku a říkala, že se vrátím?"

 Dlouhodobé a silné emoce pozůstalých mohou způsobit onemocnění.  Intenzivní tragické myšlenky se přenášejí i na ducha zemřelého a rozrušují ho. Pláč sice uvolňuje stres, ale pochopením zákonů života k němu vůbec nevznikne důvod.

 

Hloupý sen

To byl hloupý sen, smál se otec. Držel jsem skleněnou kruhovou tabulku s kulatým otvorem. Něco takového přece nemůže existovat! Za rok ji měl v ruce. Byl to led ze sudu, otvor vytvořila roura okapu. Zdálo se mu také, že mu uletělo letadlo a i to se po letech vyplnilo. Když si ve snu vytahujete zuby rukama, může to znamenat, že máte skrytý kaz, nebo se to může týkat nemoci úplně jiného orgánu. Sny máme každý den a tak málo chápeme jejich význam! Nejsou to jen vzpomínky, jak se nám snažili namluvit ve škole. Známý psychiatr C. G. Jung popsal léčivý význam snů a jejich

symboliku. V děsivých nočních můrách se uvolňují stresy, projevují se v nich přání, strach a celá naše povaha. Můžeme nahlížet do budoucnosti, ale většinou jen v symbolech, jsme varováni před hrozícími nehodami a nemocemi. Jeho význam se zdůrazňuje opakováním a náhlým probuzením. Když si neumíme vyložit takový sen, měli bychom navštívit dobrého jasnovidce, nebo budeme házet práci našich božských sil do koše. Nový zákon popisuje sny otce Ježíše Josefa, Třech králů a manželky Piláta a jejich významy. Prorok Mojžíš ve Starém zákoně správně vysvětlil sny faraona. V současné době se církev sny téměř nezabývá. Když si uvědomíme, že jsme ve snovém ději, můžeme se pokusit létat, nebo stavět vzdušné zámky a ono to v astrálním světě opravdu jde! Pokud si před spaním opakujeme nějaké přání, často se magickým mechanizmem splní.

 

Čeká nás Apokalypsa?

 Podle astrologů jsme právě v přechodu z epochy Ryb do kvalitativně vyšší a duchovnější epochy Vodnáře. Železný věk kalijugy bude ještě dlouho trvat, ale vytvoří se v něm duchovní centra.

 Zlým myšlením a jednáním se po staletí nahromadilo mnoho negativní energie a ta se musí vybít. Apokalypsa nepřijde náhle, ale pozvolna a potrvá mnoho let. Obě světové války, éra komunizmu a fašizmu patřily k počátečním fázím. Podle výzkumu amerických psychoterapeutů, kteří poslali v hypnóze mnoho set lidí do budoucna, začne v roce 1998 intenzivní sopečná činnost a zemětřesení. Seismologové vědí, kde se přírodní pohromy projeví nejvíce. Bude zničena část Tichomoří a obětí bude velmi mnoho, v tom se shodují výpovědi řady jasnovidců. Japonsko se otřese od jihu na sever, severní část asi zmizí pod vodou. I kalifornská kra se dá do pohybu. Ve střední Evropě bude relativní klid, ani erupcemi zvířený prach nezakryje slunce a vegetace zůstane zachována. Budou tu jen změny podnebí - mrazivé zimy a horká léta, ale ani ekonomika se  nezhroutí.

Později bude Evropu ohrožovat nestabilita z arabského jihu a ruského východu, jak předpověděl už Nostradamus. Ne všechny jeho předpovědi se splní, protože vycházely ze situace, která se již zásadně změnila. Nedojde k úplnému zničení  civilizace, jak předvídají někteří vizionáři. Problémy budou i s lidskou psychikou, duševních nemocí bude přibývat. Mnoho z dnes žijících lidí to zažijí v příštích inkarnacích v přetechnizované společnosti, která bude mít podobné problémy jako naše. Další, dokonce ještě větší katastrofy, přijdou o několik set let později. Apokalypsa není jen tragédie  karmické reakce, její pravý význam je vnitřní. Správným přístupem k duchovnosti budou umožněny velké posuny vpřed. Nové vědomí vytlačí staré a přinese lásku i soucit. Podrobné informace o průběhu Apokalypsy nemá s žijících lidí nikdo, protože jsou přísně utajené.

 Čeká nás ještě mnoho milionů let vývoje. Kdo se nebojí změněného stavu vědomí, může se o tom sám přesvědčit, nebo se zeptat jasnovidce. Apokalypsy jsou běžným projevem neharmonického vývoje, mnoho jsme jich už prožili, další na nás teprve čekají.

 

Jsou démonické civilizace?

 O tom, co je zlo a proč vůbec existuje, bylo napsáno mnoho knih různé kvality. Má své místo v duálním stvoření, udržuje nás v pozornosti a podněcuje vývoj.Většina lidí si naivně myslí, že ďábel a démoni jsou jen v pohádkách a v bibli.

 Zlo jako projev agesivity má mnoho forem. Od nadávek a hospodských rvaček až po vysoký stupeň černé magie. Ta byla v základu civilizace zla - fašizmu. Jeho elita - Smrtihlav, Černý řád a skupina Thule byla jejím jasným projevem. Prý ta temná krása násilí! V bývalé Jugoslávii, Irsku, Čečně i Africe jsou velké skupiny agresivních lidí, kde je zlo v převaze, i když není ideologicky vyjádřeno. Skrývá se za národnostními a náboženskými motivy. Z minulých  životů je v nás hodně militaristických sklonů. Pokud není válka, alespoň sledujeme válečné filmy, nebo bojujeme v podnikání.

 Podobně jako ve středověku, satanizmus jen kvete. Magické síly zla se používají nejen ve filmech jako Twin Peaks a Čarodějky z Eastwicku, ale bohužel i různým způsobem v životě. Mnoho lidí zklamaných životem a bezduchými církvemi si zahrává s těmito silami, naštěstí většinou jen amatérsky nebo nevědomě. Pod vlivem psychotropních drog hašiše, marihuany a LSD kreslí satanisté sprejem grafiti se znakovým písmem, které znamenají "satane, ďáble, svině". V místech černých mší zpodobňují démony, s kterými komunikují a dostávají od nich rozkazy. Ještě několik let to bude zesilovat, ale zákon karmy nelze zrušit. Ježíš řekl "Zlo musí přijít, ale běda tomu, skrze koho přijde”.

 Démonické civilizace jsou i v paralelních prostorech Země, ostatně většina UFO je právě odtud. Síly zla tu mají své zástupce, kteří jim vědomě či nevědomě pomáhají v mnoha utajených programech. Vytvořily počítačové hry, hudbu i některé trojrozměrné obrázky, které stimulují vytváření energie negace. Démoni to dělají jen proto, aby ji mohli ze svých obětí odsávat, protože ji k životu nezbytně potřebují. Následek jednání je prostý - síly dobra vedou k dobrému, síly zla dříve či později k tragédii. Magický symbol černé a bílé ryby v kruhovém poli znázorňuje  rovnoměrné rozložení sil dobra i zla ve vesmíru a v naší civilizaci je to podobné. Televizní zprávy a akční filmy, z kterých teče krev potvrzují naši agresivní minulost. Jsme polodémonická civilizace a někteří se postupně, jiní rychleji dostanou do démonických civilizací, kde je zla více než padesát procent. Situace v Čechách dozrála k tomu, že se tu objevují nebezpeční mágové a zakládají tu skupiny. Síly dobra tu mají také své zástupce. Při setkání se bílý mág nebojí, ani neútočí na temného, ale jde mu z cesty. Černý se mu také vyhne, protože by brzy narazil na jeho ochranu. Bumerangový efekt by ho zničil. Dobrovolných příznivců tu nachází dost.

Ve vesmíru si můžeme vybrat kam patříme. Zkušený senzibil to na každém snadno pozná. Otisk duše na tvář, jako měl Jeckyll a Hyde, máme všichni. Sklony ke zlu mívají i ti, kteří byli v minulých životech umučeni. Podvědomě si oživují situaci, aby se uvolnili od stresu. Hypnotická psychoterapie je u nich velmi účinná.

 

Je hypnóza nebezpečná?

Já asi nejsem v hypnóze, vždyť slyším, co se kolem mě děje. Tato slova slyší hypnotizéři často a velmi neradi, protože s ní musí znovu začínat a nejprve podrobně vysvětlovat zkreslené představy. Lékařská věda zná hypnózu téměř dvě staletí, ale většina lidí z ní má strach a vyhýbá se jí. Je to prý nebezpečná manipulace, kdy je člověk zcela v rukou hypnotizéra, který si s ním může dělat co chce. Na nic si pak nepamatuje a může také prozradit, co skrývá. Mohl by dokonce zahlédnout svou budoucnost. Jiný si stěžuje, že je to násilný a nepřirozený proces.

Není to zcela pravda, obavy ze změněného stavu vědomí jsou přehnané. Záleží na konkrétním případu a osobě hypnotizéra. Hypnóza je zvláštní program mysli, kdy upolechneme sugesci, která může být dokonce vyslovena v jazyku, kterému hypnotizovaný nerozumí. Má mnoho stupňů a druhů podle vdení sugescemi, obyčejný rozhovor, reklama či politický projev je už začátkem. Hypnabilní je téměř každý. Test je snadný. Zavřete oči a řekněte ”pes”. Kdo ho vidí, je již pod vlivem sugesce. Hypnózu je také možno popsat jako hluboké zamyšlení, je to vlastně varianta meditace.

Někteří jsou i v bdělém stavu snadno ovlivnitelní. Nejvyšších stupňů tranzu, kdy je hypnotizovaný schopen podivných, v literatuře dostatečně popsaných efektů, jako levitace a materializace, je schopno jen velmi málo lidí. Někteří z nich využívají své schopnosti jako kouzelníci a iluzionisté, ačkoliv nemusí jít o iluzi. Hypnóza není spánek ani bezvědomí, ale návštěva málo známých i zcela neznámých částí naší osobnosti a tím přispívá k sebepoznání. Můžeme tam jít sami v autohypnóze, modlitbě, nebo se nechat vést hypnotizérem. Existují nejrůznější varianty hypnózy, ale nazývají se jinak - holotropní dýchání, šamanské tance, Zlatá Mysl, Modrá Alfa, autogenní tréning, transcendentální meditace a Silvova metoda. Tyto magické praktiky mohou svádět ke zneužití pro sobecký prospěch a karma to tvrdě trestá.

 Lidé se často bojí, že se z hypnózy neprobudí. Nikdy se to nestalo, i když je možný několikadenní hypnotický stav. Když z něj nejsou vyvedeni sugescemi, vystoupí sami, nebo usnou. Ptají se také, zda by se mohli dopustit trestných činů. Výzkumy se potvrdilo, že jen u těch, kteří by toho byli schopni v bdělém stavu. Hypnotický stav je různý, od úplné uvolněnosti, až po dramatické jevy připomínající vymítání ďábla. Při správném postupu jsou i tyto stavy léčivé. Dlouhodobá a hluboká hypnóza vysiluje a úbytek psychických sil může způsobit obtíže, mezi sezeními se mají dělat alespoň týdenní přestávky.

 Je to vstupenka do světa, kde je ještě věda, ale začíná magie a mystika. Vše záleží na způsobu ovlivňování a přeprogramování zaběhlého stereotypu mysli. Kdo ji dobře zná, může tvrdit, že je v nás vše, od nejjednoduššího k nejsložitějšímu, od nejhoršího po nejvyšší. Proto řekl Ježíš Já jsem alfa i omega.

Zhypnotizovat lze i ve spánku, dopisem, telefonem, obrázkem, pouhou přítomností charismatické osobnosti nebo na dálku, ale to už může být černá magie. Hypnotizovat se mohou lidé nevědomě mezi sebou. Mediumnita je schopnost člověka vstupovat do změněného stavu vědomí, kdy se může napojit na jinou duši. Může s ní rozmlouvat nebo ji může nechat hovořit přes sebe. Není na tom nic špatného, pokud je to dobrý duch. Hypnózu lze skutečně zneužít, sugesce je ale možno nahrávat. Největší nebezpečí je v skryté hypnóze, která vzniká v davu a sektách, aniž si ji lidé uvědomují. Tak byly masy zmanipulovány fašizmem a komunizmem. Chtěly to, protože se bojí svobody. Je to jen nástroj a záleží na nás, co s ním uděláme. Podobně je to v léčitelství. Hypnózu bohužel neovládají ani běžní lékaři, zkreslené představy mají také. Dokonce i psychologové ji využívají jen někteří. Hypnotizéři navíc znají jen málo z jejich možností. 

 

Posedlost

 "Pomozte mi, někdo na mě stále na dálku mluví a vyhrožuje", stěžují si nemocní lékařům i léčitelům. Pro psychiatra je to paranoidně halucinatorní schizofrenie, která se dlouhodobě léčí neuroleptiky a velmi často způsobuje invaliditu. Tyto léky blokují vnitřní komunikační schopnosti mozku, pacienta sice zklidní, ale kauzální terapie to není. Ani psychologové o posedlosti často nevědí.

 Léčitel by měl zkoumat, co problémy vyvolalo. Může to být jen strach a velká představivost, ale často jsou to telepatické útoky známé jako posedlost. Nejlehčím případem jsou pokusy o ovlivňování, kterým se napadený brání, nejhorším je ovládnutí, přičemž je osobnost zcela potlačena. Útočníky bývají zlí duchové, mimozemšťané, ale i umělí duchové - agregory, vědomě i nevědomě vytvoření. Černí mágové také umisťují u svých obětí zářiče nabité negativní energií, které je různým způsobem poškozují nebo na ně útočí na dálku. Nic nepřichází bezdůvodně. Utrpení bývá karmickým trestem za provinění, často z minulých životů za černou magii či přílišný fanatismus. Když v hypnotické regresi pacient pochopí, proč trpí a prosí za odpuštění, může se mu trest zkrátit a obnoví se ochrana božskými silami. To je lepší terapie než se pokoušet ducha vyhnat. Trestu neujde ani útočník, skončí většinou podobně jako oběť.

 

Poltergeist

Kardec popisuje případ, kdy se několika sestrám, žijícím v minulém století ve francouzském městečku stávalo, že své oblečení nacházely rozházené a roztrhané v domě i na střeše. Snažily se ho zamykat, ale nepomáhalo to. Po letech jim jeden senzibil pomohl modlitbou, vyvolal ducha, který to dělal a vysvětlil jim, že je to poltergeist. Po čase se problémy opakovaly. Senzibil se ptal na důvod svého ochranného ducha - Mistra a dozvěděl se, že sestry nemají ochranu, protože soustavně každého pomlouvají a lžou. Ten, který jim to dělá, kdysi trpěl jejich přičiněním. Sestry si myslí, že slovy nelze dělat nic zlého, ale opak je pravdou. Až se napraví, dostanou ochranu jako většina ostatních.

Ne vždy je správné hledat vinu v magii. Jeden sedlák si myslel, že mu někdo začaroval dobytek a proto hyne. Ochranný duch to popřel a doporučil mu, aby nebyl tak lakomý a lépe se o ně staral.

 

Chcete jít k jasnovidci?

 Než navštívíme jasnovidce, musíte mít dobře připravené otázky, v tom se dělá nejvíce chyb. Důležitá je volba problému. Zeptat se na datum své smrti je nevhodné. Není také správné se ptát na budoucnost. Běžný člověk nemá právo ji znát a kdyby si to vynucoval, dostal by úmyslně nesprávnou odpověď. Lidé to dělají a přitom jen chtějí ujištění, že bude dobrá, což nelze zaručit. Nepříjemné zprávy by mohly tazatele velmi stresovat. Jasnovidci to vědí a místo informací o budoucnu dávají rady, nebo jen z ní něco naznačí. Daleko lepší je žádat přímo o radu. Odpovědi jsou velmi zasvěcené a  kvalitní, bohužel se jimi často stejně neřídíme. Ptát se na soukromé záležitosti jiných lidí je zakázané a dobrý jasnovidec by na ně neměl odpovídat. Metodu jeho práce nekritizujeme, je jedno, zda používá karty, kávovou sedlinu, nebo vykládá z rukou, nás má zajímat jen kvalitní odpověď. I když se rady osvědčí, nelze zapomínat na vlastní snahu, on vlastně vykonává práci, kterou jsme měli udělat sami. Nejlépe je mít promyšleny všechny varianty a prodiskutovat jejich výhody a nevýhody. Slepá závislost na druhém je vždy nebezpečná. Pokud jeho informační zdroje rozhodnou, že si máte poradit sami, mohou odpověď odmítnout, nebo dokonce dají nesmyslnou odpověď.

 Někdy je problém volba jasnovidce. Když neseženete doporučení, musíte si jeho kvality otestovat. Dobrý jasnovidec vám musí umět popsat osobu, na kterou myslíte, nebo odpovědět na otázku zalepenou v obálce, náhodně vybranou z jiných. Někteří to však oprávněně odmítnou s tím, že jejich výsledky hovoří samy za sebe. Nelze ani vyloučit, že jasnovidec je spojen se silami zla, to poznáte vlastní intuicí.

 

Léčitelem sám sobě

 O léčitelství bohužel pochybuje i mnoho lékařů, ačkoliv úspěchy nelze popřít. Je to velmi složitý obor a ani léčitel nemá v mnohém jasno. Může dokonce pracovat se silami zla, aniž o tom ví, i když nebere odměnu. Může dát nemocnému energii a vzít si od něj jemnější. Pokud nemáte dobrou intuici, nelze dát jednoznačnou radu.

 Málo se ví, že můžete dělat léčitele sami sobě nebo členům rodiny. Přitom je známo, že pomáhá si třít rukou naražené koleno. Vyzkoušejte to i na bolesti zad a kloubů a budete překvapeni, jak je to účinné. Uvolněte se, zavřete oči a představte si, jak léčivá energie protéká prsty do bolavého místa. V rodině se jistě najde někdo, komu to jde zvlášť dobře. Bolest má snahu přecházet i na léčitele, měl by ji spalovat nad plamenem nebo umývat vodou. Lékaře to ale nenahradí.

Podobně je to v psychoterapii. Dobrý lékař může velmi pomoci, ale často by stačilo jen si společně v klidu pohovořit. To ale dnes není příliš časté. Psychohygiena je stále velkým problémem. Stáváme se čím dál více závislí na specialistech, neumíme pomoci sobě ani jiným. Psychologové budou mít zlaté časy, protože stresy zhorší duševní a somatický stav mnoha bohatých lidí. I v životním stylu platí, že vždy je něco za něco.

 

Navštěvujte hřbitovy

 "Málo chodíš na hřbitov. Nepřišla jsi ani na maminčiny narozeniny, ačkoliv jsi o tom mluvila. Ani tvůj muž nepřijde, i když by mohl". Podobné výčitky znají snad všichni, kteří s duchy zemřelých příbuzných umějí komunikovat. Duchové na hřbitově nebydlí, můžete s nimi hovořit kdekoliv, ale zvyk je zvyk i v astrálním světě. Když oni chodívali na hřbitov, chtějí totéž i po pozůstalých. Někdy nám to připomínají návštěvou ve snu. Touží po vzpomínce, jako živí lidé. Zejména Památka zesnulých je pro duchy velkým svátkem. Oslovte je, uslyší vás. Jste-li vnímaví, ucítíte u hrobu jejich přítomnost, ale může to být jen vaše představa, nebo jiný duch. To by poznal pouze jasnovidec.

 

Duchovní osobnosti Země

 Skutečných osobností nebylo na Zemi nikdy mnoho, jsme spíše  rozvojovou civilizací. Duchovnost se tu ještě nevyzula z dětských střevíčků, i když si už hraje na dospělou.

Zasvěcenci zjistili, že v současné době žije několik Mistrů nirvanické inteligence v klášterech nepřístupné části Tibetu, další je v jižní Číně. Známý je jen jeden, Sai Baba v ašramu u města Puttaparthi v Indii. Narodil se už jako duchovně vyspělá osobnost a v dětství ještě prošel duchovní transformací. Pro křesťany asi není příjemný fakt, že nikdo z nich nevyšel z jejich učení. V Čechách žádný nirvanický Mistr za posledních 2000 let nežil. Nejvyšší osobnost je na jižní Moravě, má stupeň 5,5. Opakovaně se však objevují zprávy, že tu přesto Avatar žije a za několik let založí Duchovní centrum. Jeho čas však ještě nepřišel. Kromě Mistrů sedmého, nirvanického stupně, žije na Zemi mnoho  osobností  šestého stupně inteligence.

 

Čeští skeptici

 Horoskopy, články o magických vědách a mystice se dostaly po mnoha letech na stránky novin a časopisů. Ne všem se to líbí a proto vznikla organizace Sysifos - čeští skeptici. Odmítají iracionálno včetně léčitelství . Pochybují i o telepatii, ačkoliv byla nesčetněkrát experimentálně potvrzena. Pochybnosti mají i o akupunktuře. Nic takového prý není vědecky dokázáno! Marxismus - leninismus se však také označoval za vědu, ačkoliv to byla jen víra v materializmus. Nikdo si to nepřizná, ale mnoho z jeho naivní jednoduchosti máme jako obranu proti nekonečné složitosti světa. Už dnes překonává fyzika sci-fi. Prý je už teoreticky možné cestovat do minulosti pomocí antihmoty! Před několika lety to fyzika považovala za nemožné. Mnoho výzkumných  pracovišť, u nás Psychoenergetická laboratoř, vědecky zkoumá tyto jevy. Jistá německá univerzita po podrobném výzkumu potvrdila proutkařství, ale Skeptici to stále zpochybňují. Před stopadesáti lety Britská Královská Akademie věd vyslala skupinu vědců, aby prozkoumali spiritistické seance. Ti po dvou letech potvrdili všechny jevy včetně materializace duchů a levitace. Podobně to dopadlo i v dalších zemích. Kam jsme pokročili za tu dobu? Hypnózu Skeptici naštěstí uznávají. Kdyby ji ale prozkoumali, museli by se zrušit. To asi nechtějí, právo na víru jim nemůžeme upřít. I dějiny vědy jsou dějinami omylů. Za sto let se budeme dívat na dnešní uctívanou vědu stejně pobaveným pohledem, jako se dnes díváme na vědu 19. století. Paradoxní je, že mezi Skeptiky jsou křesťané. Zázraků je však bible plná.

 Vztah vědy a magie je bohužel po mnoho staletí stále z obou stran neharmonický. Každý je přesvědčen o své pravdě, druhého podceňuje a má přehnané představy o vlastních schopnostech. Diskuze a tolerance by pomohla všem.

 

Dva druhy jasnovidectví

 Ten sympatický muž nevěděl nic o jasnovidectví ani že je dobré médium. Nechal se od přítele zhypnotizovat, aby odpověděl na množství otázek svých známých. Byl velmi překvapen, kdo to z něj mluvil a nechápal, jak mohl zasvěceně hovořit o karmě, když o ní nikdy neslyšel a radit i lidem, které dokonce vůbec neznal. Pamatoval si všechno. Později ho přátelé prosili o další informace, ale už měl strach. Jasnovidec hypnotizéra nepotřebuje, sám umí sestoupit do změněného stavu vědomí a spojit se s kvalitním zdrojem informací.

 

Jsou andělé?

 V neuvěřitelně složitém světě duchů jsou nejvyššími osobnostmi andělé. Jsou to čisté části Boha, mají tedy nejvyšší, čtrnáctý stupeň inteligence a jsou vykonavateli jeho vůle. Podle svého speciálního úkolu se dělí na archanděly, serafíny, trůny, mocnosti a cherubíny. Rudolf Steiner výstižně popsal jejich hierarchii.

 V lidském povědomí je nepřesná představa andělů strážných. Takovou trvalou osobní pomoc nám poskytují vyspělí duchové zemřelých lidí, protože dobře znají problémy pozemského života. Andělé se rodí jen výjimečně ve vyspělých civilizacích a nemohou nám radit. Nemají ani nižší těla jako my. Předávají lidem duchovní energii soucitu a lásky. Často plní lidem různá přání vytvářená silnou emocí. Na rozdíl od ostatních duchů je není snadné zavolat, objevují se, kdy sami chtějí.

 

Pozor na sexuální fantazii

Sexuologové považují sexuální fantazii za běžnou a zcela neškodnou, ale hypnotizéři, např. prof. Tepperwein v knize Vyšší škola hypnózy, vědí o jejím nebezpečí.

Pohodlný, ale trochu nudný život si jistá ukrajinská šlechtična  zpestřovala divokými sexuálními fantaziemi. O svých magických  schopnostech nevěděla  a ani netušila, že existují. Podle zákonů života se každá intenzivní představa dříve či později naplní. Ruská revoluce převrátila její život naruby. Byla znásilněna mnoha vojáky a přišla o všechno. Pak si už jen vroucně přála smrt, která na sebe nenechala dlouho čekat. Přání se jí splnila i s následky. Ani v magii neznalost neomlouvá. Naše fantazie na jakékoliv téma se mohou uskutečnit, i kdybychom tomu nikdy nevěřili. Magické schopnosti, větší či menší, máme všichni.

 

K astrologovi, kartářce, nebo jasnovidci?

 Rozhodnout tuto otázku je pro laika obtížné. Z ezoterického hlediska je to jedno. Pokud ovládají svůj obor, dají všichni kvalitní odpověď. Nejvíce zdiskreditování jsou astrologové, ale jejich výtvory v médiích se na podrobné otázky nepoužívají. Jejich symbolika také neumožňuje popsat všechny detaily a přesný čas narození určitě nezná každý. I kartářky pracují se symboly, ale jsou více jasnovidky, než je známo. Informace ze symbolů používá i numerologie a rozbor významu jména a příjmení. Ze srovnání vycházejí nejlépe jasnovidci. Napojí se na konkrétního člověka, znají jeho minulost a budoucnost se všemi  detaily a bez dlouhých výpočtů. Kronika Akáša je gigantická databáze Informačního pole, kterou  nemůže nahradit sebedůmyslnější horoskop.

 

Jasnovidec jako lékař

 Časopis Praktický lékař uveřejnil výzkumnou práci o diagnostických schopnostech senzibila, který potřeboval jen několik vlasů nemocného, aby vyjádřil automatickou kresbou jeho diagnózu. Stejné schopnosti má každý dobrý jasnovidec, i když o tom neví. Může se na nemocného napojit fotografií, nebo rukopisem. Diagnóza může být vyjádřena hovorovou řečí i přesnou lékařskou terminologií a může obsahovat souvislosti s disharmonií životního stylu. Psychické a somatické problémy bývají spojené. Odborníci na ESP (mimosmyslové vnímání), kteří uznávají jen Informační pole, nejsou schopni tyto schopnosti vysvětlit. Pro jasnovidce není problém zjistit zdroj informací, může zjistit i terapii a prognózu. Schopnosti Cayceho a pátera Ferdy nejsou tak vzácné a za jejich schopnostmi mohou být i duchové zemřelých lékařů.

 

Bude se Země evakuovat?

 Zprávy o evakuaci Země jsou snad nejrozpornějším zjištěním jasnovidců. V hypnóze o tom podrobně hovořila i žena, unesená UFO. Údaje se však liší v datu události, jak dlouho má trvat, než se pozemšťané vrátí a kolik jich bude. Výpovědi se shodují v tom, že tu mnoho lidí zůstane a zahyne ve strašné přírodní katastrofě. Shoda je i v tom, že akci budou organizovat mimozemšťané.

 Mnoho zkušených zasvěcenců, kteří spolupracují s nejvyššími osobnostmi božské hierarchie však evakuaci popírá. Příčina tohoto rozporu je  pravděpodobně v tom, že zpráva nemá informativní, ale  výchovný důvod. Tak jako my vychováváme své děti, vychovávají oni nás. Zpráva má ovlivnit zakořeněné materialistické myšlení.

 

Grafologie je jasnovidectví

 Grafologie je paradoxně všemi přijímaný "vědecký" obor, kterému se podařilo legalizovat jasnovidectví. Bez něj by se totiž společnost těžko obešla. V učebnicích je podrobně popsáno, jak se osobnost promítá do písma. To je ale jen část pravdy. Kvalitní grafologický posudek osobnosti je totiž tak podrobný a přesný, že nemůže vzniknout touto školní metodou a jeho autor je jasnovidec, i když o tom neví. Zkoumané písmo totiž obsahuje charakteristiku člověka, kterou vyhodnotí nadvědomí grafologa. Může také použít fotografii nebo jakýkoliv osobní předmět. Ale i ti, kteří to neumějí dokonale, alespoň zčásti využívají svoji intuici a ta je základem jasnovidnosti. Schopnost odečítat z předmětů jejich původ i celou minulost se nazývá psychometrie a byla již vědecky zkoumána a potvrzena památkáři.

 

Piktogramy v obilí

 Zvláštní tvary z ohnutých stonků obilnin jsou hádankou pro záhadology i odborníky. Zvědavci se pokoušeli o napodobení, ale nebyli schopni to udělat tak dokonale. Vytvořily je UFO, nebo je to zvláštní přírodní úkaz? Kruhy  by mohly vytvořit termické víry, ale tvary jsou daleko složitější a zrna jsou poškozena jakýmsi rychloohřevem.

Můžete se zeptat jasnovidce a i když o nich nikdy neslyšel, předá zprávu, že je to poselství vysokých duchovních inteligencí z šesté paralelní civilizace Země. Používají technologii, kterou dosud neznáme. Dokazují nám, že nejsme ve vesmíru sami. Zkoumání těchto jevů nás ovlivní, protože jsou v něm symboly rozvoje duchovních center, které budou existovat v technokratické společnosti. Za několik let budeme s těmito civilizacemi komunikovat přes senzibily. Kruhy tedy nejsou vytvořeny UFO, jak se někdy uvádí.

 

Co tu chtějí ufoni?

 Přes množství svědectví se veřejnost staví k UFO skepticky. Některé popisy opravdu připomínají duchy. I s touto otázkou můžete navštívit jasnovidce. Směje se, že na UFO nevěří. Když ho ujistíte, že jeho názor vás nezajímá, vstoupí do tranzu a přinese stručnou zprávu, že zkoumají naši civilizaci. Jeho kolega předá vzkaz, že jedna otázka to nevyřeší, je nutné se tím zabývat podrobněji. Z informovaných zdrojů je známo, že často přicházejí z planet s nedostatkem dobra, protože unášejí a operují lidi bez jejich souhlasu. Navštěvují nás desítky cizích civilizací. Ufologové se snaží používat vědecké metody, ale stejně narážejí na nepochopení. Vysvětlit jevy se jim stejně nedaří. Lidé o tom nechtějí nic slyšet, protože to narušuje jejich naivní materialistické  představy a chtějí mít klid.

 Jasnovidci prý nemohou telepaticky komunikovat s UFO, ale jedna  skupina se spojila s mimozemšťany. Dostali velmi podivné zprávy a úkoly. Prý jsou vybráni, aby provedli jistý nebezpečný úkol v pyramidě, kam budou dopraveni létajícím talířem. To jim způsobilo takovou psychickou zátěž, že by bez pomoci jiné skupiny asi skončili na psychiatrii s diagnózou paranoidní schizofrenie. Ukázalo se, že většina zpráv, které dostali, nebyla pravdivá. Tito mimozemšťané nebyli příliš kladnou silou. Případ ukázal na značnou složitost a nebezpečnost telepatické komunikace, když jasnovidec není očištěn, protože pak přitahuje podobné síly jako je sám, což není bez rizika. Zkušenost to však byla pro všechny. V tomto případě se poprvé stalo, že práce jasnovidců byla telepaticky rušena mimozemšťany. Pomocí koncentrace energie se nakonec podařilo informační blokádu prolomit.

 

Máme soukromí?

 Jsme přesvědčeni, že se můžeme schovat v lese, nebo v bytě a nikdo nás nevidí a neslyší. Když zloděje nikdo nezpozoroval, myslí si, že ho nemohou potrestat. Boží prostoto! Každý začínající jasnovidec ví, že nás stále kriticky pozorují různí duchové i naše vlastní nadvědomí. Jsme zapojeni do informační sítě, proti které je Internet dětskou hračkou a mohou nás vidět i obyvatelé vzdálených galaxií. Všechno dění se zaznamenává do databáze Akáša a může se kdykoliv promítnout. Blokování zápisů je sice možné, ale nemáme potřebná privilegia. Pro mnohé je to asi nepříjemné zjištění, ale soukromí opravdu nelze zaručit. Lidé se bojí, že si o nich jasnovidci mohou vše zjistit. Je to pravda, ale informace dostanou, jen když je potřebují ke schválenému účelu. Pokud by je zneužili, byli by karmicky potrestáni.

 

Jasnovidec ve Valdicích

 Vesnický sedlák na Vysočině padesátých let měl jen dvě možnosti. Buď půjde do družstva nebo do kriminálu. Jeden z nich skončil v proslulých Valdicích. Nejvíce mu vadilo, že doma nechal ženu s dvěma dětmi a rozlehlé hospodářství, které se bez něj neobešlo.

 Jeho spoluvězeň byl horník z Ostravska a měl jasnovidecké schopnosti. Kamarádům zjišťoval, co se doma děje a hledal pohřešované osoby. Večer mu zjistil, že jeho manželka je doma a učí syna. Popsal mu i stav hospodářství. Na prosbu, že se chce se ženou setkat, ho naučil astrální cestování ve snu. Podařilo se to a manželka druhý den vypravovala sousedkám o manželově návštěvě. Myslely si, že se asi zbláznila. Po několika měsících se ukázalo, že sedlák nebyl vůbec odsouzen a poslali ho domů. Hned si ověřil, že stav hospodářství je opravdu takový, jak se dověděl od horníka. Materialistou však zůstal celý život. Odpor ke změnám myšlení vytváří strach z neznámého a dokáže zablokovat vývoj na celý život.

 

Je vůbec záhrobní svět?

Co víme o duši po smrti, zda vůbec a kam odcházejí naši blízcí? Je až příliš snadné říci, že už neexistují, ale žádný důkaz na to není. Spíše jsou určité indicie, že se opravdu něco po smrti děje.

Vždyť snad v každé kultuře existovaly a leckde i existují lidé, kteří s oním světem umějí komunikovat. Dlouhá desetiletí spiritismu nelze odbýt mávnutím ruky, že to byla slepá ulička blouznivců našich hor, protože nemají pokračování. Mají, ale není jich už tolik a nejsou tak lidem na očích jako kdysi. Vždy se setkávali s nepochopením. Vždyť nebyly ani přijaty důkazy, že jejich zážitky nejsou podvod. Výzkumu se účastnili i vědci akademií věd řady zemí.

Právě nyní vyšly dvě monografie o dějinách spiritismu u nás. O současnosti nepíší nic, ale znám pár lidí, kteří s duchy občas komunikují. Nikomu cizímu by to však neřekli. Dělají to výhradně soukromě, většinou přímo u hrobu dotyčného.

Jedna z příhod s nimi se týkala zesnulých manželů, které jsem také znal. Byli to sedláci z malé vesničky. Kontaktér se na ně napojil a pak řekl, že selka ho velice pozdravovala a dávala mu drobné rady. Na otázku, jak se tam má, odpověděla, že dobře. Nerada vzpomíná na těžký život, dvě války i kolektivizaci. Narodit se proto nechystá. Byla ještě v astrálním světě. Její manžel, ačkoliv zemřel později, byl už ve vyšším světě. Ten s úsměvem řekl, že za rok už tu nebude, vrátí se na zem, protože se chce znovu narodit.

Na otázku, zda jim nevadí, že s nimi nikdo jiný nemluví řekl, že je to běžné, zvykli si na to. Slyší, jak je pozůstalí oslovují, vidí je hřbitově a to jim dělá dobře.

Napadlo mi, jaký život si sedlák připravil, vůle jeho vyššího Já je rozhodující aby splnil své poslání, karmu. Na to jsem se neptal kontaktéra ani jeho, ale svého Mistra. Řekl mi, že si plánuje se stát advokátem. Překvapilo mě to, z vesnického sedláka právníkem je moc velký skok. Lidé, kteří ho znali více mi pak řekli, že byl velmi agilní a vychytralý, to by mohla být jeho motivace. Ve městě se člověk rozvíjí rychleji.

Také jsem se zeptal Mistra, zda není ostuda, že se chováme jako by zemřelí neexistovali. Prý ne, odpovídá to úrovni naší civilizace. Pak mi ještě vysvětloval, že žijeme v mnoha světech současně, každá naše část má svůj, i tělo. Světy a životy vznikají a zanikají podobně jako sny. Je to moc složité. Vývoj je však téměř vždy lineárně plynulý.

 

 

Pomůcky jasnovidce

 Křišťálová koule není na ozdobu, ale slouží jasnovidci jako  počítačová obrazovka operátorovi. Má k ní osobní vztah a nedovolí, aby se jí dotýkal někdo cizí. Barevné vize mají v komunikaci své výhody. Oblíbená jsou i magická zrcadla. Dr. Moody podrobně popisuje, jak se používají, ale bohužel neuvádí všechny podrobnosti, které je nutno znát. Následky špatného použití mohou být ještě horší než smrt. Pro jasnovidce není problém splnit i pohádkové přání - zrcadlo, ukaž mi, kdo je na světě nejkrásnější. Mohou jej nahradit klidnou hladinou jezera, mají také vize při otevřených i zavřených očích.

 Mechanický způsob komunikace je pomocí karet, kyvadélka, virgule a automatického písma. Miska i ukazovátko, známé z počátků spiritismu, se stále používá. Myšlenkový telepatický přenos žádné pomůcky nepotřebuje, snad jen kocoura, aby pomáhal dodávat energii. Dalšími zdroji informací jsou sny, nemoci i události a ty také pomůcky nevyžadují.

 

Planeta Logo

 Stejnojmenná kniha popisuje vyspělou fyzickou civilizaci pátého  stupně, kterou astrálně navštívil autor s průvodcem. Zasvěcenci si knihu mohou doplnit dalšími informacemi, které však zčásti nejsou určeny pro veřejnost. Kdysi byla na planetě Logo civilizace podobná naší, ale později tam technokratická společnost válčila tak dlouho, až se téměř vyhladila. Obyvatelé duchovních center se bojů neúčastnili a stali se po válkách většinou. S pomocí inkarnovaných bytostí z blízké astrální planety Aro, která je v šestém stupni, vytvořili novou společnost. Ve výchově se klade důraz na harmonii, rozvoj intuice a techniky, agresivita se tu nevyskytuje. Lidský život je tam dlouhý asi 180 let, i v pokročilém věku lze znovu vystudovat a změnit povolání. Výuka je komplexní a všichni k ní mají volný přístup. Planetu tvoří jediný stát, kde se hovoří jedním jazykem. Nemají národnostní rozdíly.

 Výroba je velmi vyspělá a ekologická, peníze se nepoužívají, každý si bere, co potřebuje. Společnost je řízena hierarchicky, ale politické strany, ani volby nemají. Každý dělá to, k čemu se hodí. Není zde žádná ideologie ani náboženství, duchovnost je založena výhradně na zážitku jednotlivce. Ve zdravotnictví se používá práce s energií, operace se provádějí výjimečně. Mají vyspělou dopravu vznášedly, umějí také rušit gravitaci a využívají toho i ve stavebnictví. Používají tvarovou energii pyramidových staveb. Někteří obyvatelé umějí cestovat pomocí levitace. Hovoří dvěma odlišnými způsoby, běžnou řečí i intuitivně a domlouvají se také telepaticky. Sdělovací technika je na vysoké úrovni, ale denní tisk nemají. Zprávy, které platí jeden den, jsou pro ně bezcenné. Kultura je na vysoké úrovni, zaměřená na harmonizaci. Podnebí odpovídá jejich psychice, je příjemné a rovnoměrné.  Zemětřesení, ani záplavy nemají, hrubé duševní vibrace, které je způsobují, tam nejsou. Žijí  skromně, zaměřeni na duchovní pokrok. Po smrti se tam může narodit jen velmi málo nejvyspělejších pozemšťanů.

 Kniha nepopisuje žádné problémy, ale jsou tam také. Někteří mají problémy s harmonizací energie, používají příliš mnoho myšlení na úkor intuice. Stává se, že po smrti odejdou do nižší civilizace podobné naší, která více odpovídá jejich osobnosti. Naopak nejvyspělejší osobnosti odcházejí po smrti na nefyzickou planetu Aro. Velmi zajímavý je rozhovor autora s jedním jeho obyvatelem, který se zmaterializoval na Logu. Hovořili spolu o této, pro nás již těžko pochopitelné civilizaci a o problémech Země. Svým faktografickým přístupem je kniha přínosem duchovní literatuře.

 

Spiritistické projevy

Ve vesmíru platí, že vše je možné, něco je však náročnější a proto méně běžné. Když se začaly v minulém století objevovat spiritistické efekty, vzbudily velkou pozornost veřejnosti i vědců. Podvody se také vyskytly, ale jevy se prokázaly. Po stopadesáti letech však nejsou vědecky vysvětleny a  stále jsou zpochybňovány. V literatuře mnoha národů se najdou ještě daleko starší informace o těchto ”zázracích”, které byly přičítány bohu i ďáblu. Mágové, guruové a svatí všech náboženství je vědomě i nevědomě vytvářeli. Jsou to většinou projevy éterické hmoty, spiritisty označované jako perisprit, či ektoplasma. Mají ji v různé míře žijící lidé i duchové, jevy provádějí jeden nebo druhý, ale nejčastěji společně. Perisprit je podivná polohmota se svými zákony, má vlastnosti myšlenky a fyzické hmoty současně. Není žádnou iluzí, bez ní by lidské tělo nepracovalo. Dlouhodobě se jí zabývají psychoenergetické laboratoře na celém světě, ale její definitivní teorie dosud chybí. Je to však jen otázka času.

Podle zkušeností spiritistů patří telekinéze mezi nejběžnější efekty, kterých je schopna většina médií. Známý stoleček, používaný při seancích, se sám zvedá, někdy se i točí a může stoupat až ke stropu, či poletovat po místnosti. Může i spadnout a rozbít se na kusy. Není ani nutné, aby se ho někdo dotýkal a účastníci seance se nemusí spojit prsty. Tma zlepšuje soustředění, ale jde to i při světle. Není to perpetuum mobile, energie se uvolňuje z přítomných osob, klesá i teplota v místnosti. Stolečku je možné dávat příkazy, aby se pohyboval podle přání. Spiritisté mohou také ucítit dotek neviditelného tělesa, mohou ho nechat obtisknout do tvárné hmoty, umějí ohýbat předměty a spojovat kruhy. Rovněž kouzelníci a iluzionisté umějí tancovat s hůlčičkou, aniž by se jí dotýkali, řídí ji myšlenkami. Mág David Copperfield umí ještě daleko náročnější efekty.

Druhým nejčastějším projevem jsou zvuky. Praskání, dunění, či hřmot jsou běžným doprovodem seance. Znají ho i obyvatelé domů, v kterých straší. Vzácně se vyskytuje i lidský hlas a je zbytečné hledat břichomluvce. Zvuky totiž vznikají bez mechanického podnětu.

Materializace předmětů, zvířat, duchů a jejich částí (nejčastěji ruce a hlava) a žijících lidí (bilokace) je méně častá. Objekty mají různou formu. Nejjemnější jsou průhledné a vidí je pouze médium, ale mohou  být i hmotné, procházejí zdmi a  každý se jich může dotknout nebo je filmovat. Tak bylo zjištěno, že nejprve se vytvoří mlha, která houstne a začne nabývat čím dál více tvar. Až na vyjímky se po chvíli rozplyne. Indický guru Sai Baba magicky vytváří cenné předměty a rozdává je na památku. Jeden vědec zkoumal oblečení zhmotnělého ducha, s kterým hovořil a s úžasem zjistil, že šle nemá připnuty ke kalhotám, ale mizí v těle. Zvláštním případem je psychografie. Prázdný papír se zapečetí do obálky. Po magickém obřadu se otevře a na papíře je psaný, či tištěný text, který nezmizí.

Přínos věcí je méně běžný. Duchové mohou přinést  či odnést i velmi těžké předměty dokonce z uzamčeného prostoru, pokud k tomu dostanou povolení nadřízených duchů. Z jiných planet je však přínos nemožný. Teleportace je spíše magická metoda, která se spiritistmům stávala neúmyslně. Mág si vytvoří v živé představě místo, kde by chtěl být a vyslovením magické formule se tam náhle objeví.

Vzácným případem je proměnění živého člověka v jiného, i zcela odlišného, a neviditelnost. Existují i další jevy, levitace media, nebo její opak - zesílení gravitace. Duchové také vytvářejí některé světelné jevy na obloze, které se omylem přičítají UFO.

 

Duchovní centrum v Čechách

 Kněžna Libuše a mnoho dalších známých zasvěcenců prorokovalo slavnou budoucnost Čech,  zviditelněných ve světě nově založeným Duchovním centrem. Mnohé  zůstává utajeno, ale pravděpodobně vznikne po několika letech  skrovných začátků v roce 2014 nedaleko Prahy.

 Zakladatelem bude význačná duchovní osobnost nirvanické inteligence. Zjistilo se, že už na Zemi byla a dnes je jí 20-25 let. Tento stupeň měli nejvyšší Mistři jako Budha, Ramana Mahariši, Krišnamurti a dnes ho má Sai Baba. Mnoho známých osobností minulosti, mnichů z Tibetu i odjinud, se tu narodilo právě proto, aby v něm mohli pracovat. Intenzivní společnou meditací dojde u některých k transformacím doprovázeným extatickými stavy. Duchovní úroveň mnoha členů se zvýší na pátý stupeň, u zakladatele až k nadnirvanické inteligenci osmého stupně. Jeho celosvětová mise bude velmi úspěšná, přinese nové pojetí náboženství oproštěné od planého obřadnictví, demagogie a farizejství. Možná, že ho potkáváme a nepoznáváme v něm dokonalou osobnost, jakou měl i Ježíš.

 Další Mistr, původem z Indie, se narodí v Praze v roce 2015, ostatní budou následovat, protože Centrum tu bude asi tisíc let. Duchovní centra v Tibetu a Indii zůstanou zachována a budou mezi nimi úzké kontakty. V technokratické společnosti, zmítané problémy, vznikne zcela odlišná duchovní civilizace se svojí hierarchií. Tato polarita bude odrazem vnitřního světa členů, zklamaných spotřební společností, kteří budou obtížně hledat nový životní styl. Stejně jako v ostatních případech bude Centrum řízeno vysokou duchovní hierarchií vesmíru.

 

Další část knihy je Zákony života přístupnou formou