Hlavní stránka
Nábor členek do NGS
AntiPorada Web

 O vzniku Neomystické Geomantrické Sekty

( 10.11.-11.11. 2004 )

Drazí poddaní,
jak jste si již všimli, původní Nejen Geografická Společnost doznala drobných změn. V prvé řadě v noci mezi 10.11. a 11.11. 2004 došlo v pražské sekci NGS k převratu, při kterém byl svržen matriarchát tří zakládajících členek. Místo nich jsem nastoupil já, jakožto samozvaný osvícený guru a diktátor a reorganizoval tuto skupinu v Neomystickou Geomantrickou Sektu. Tímto tzv. pražským pučem jsem převzal veškerou moc nad bývalými členy NGS.

Původní koncepce převzetí moci vycházela z teorie "vyhoď tolik členů NGS, dokud se ostatní nepodělají strachy a začnou spolupracovat". V praxi to znamenalo, že po akci AntiKlub šamana Petra Porady měly následovat akce "Vyhoď si svého Lundáka" a akce "Kam se poděl webmaster Hejtmánek ?". No a pak se něco stalo - oslovilo mě rádio : "Synu, proč chceš vyh(l)azovat své bratry ? Miluj bližní své, spoj se s nimi a vykopněte zakladatelky ! Takto po staletí funguje vývoj ! A nyní se utři a běž kázat svým telátkům." I stalo se.

Z moci mnou si dané odpouštím bratru Petrovi, bratru Martinovi a Ing. Hejtmánkovi veškeré prohřešky a vzývám je : "Přidejte se, buďte konečně volní a staňte se mými otroky ! Nalezněme opět společná témata - ženy !"

Novinky :
(čti odspodu)

Poslední úprava stránek : (10.08.2005, 14:12)


!!! Přesunutí psychologické, mystické a filozofické části těchto stránek na http://straptom.mysteria.cz/ . !!!
( 10.08. 2005, 14:12 )Přidání eseje "Dokonalý jazyk a jazyk současnosti" do sekce "Texty".
( 22.05. 2005, 21:45 )

Přidání kapitoly "O strachu, svobodě a lásce" do "Stanov".
( 22.05. 2005, 21:45 )

Odpověď na příspěvek Kubíka na NGS vzkazovník z 12.05.2005 00:51
( 13.05. 2005, 20:00 )


Přidání plakátu letního Didgeridoo Campu .
( 10.05. 2005, 00:00 )

Přidání sekce "Básně", "Texty" a doplnění Stanov.
( 29.04. 2005, 21:20 )


Body programu společné schůze Neomystické Geomantrické Sekty a Nejen Geografické Společnosti v Dejvické čajovně dne 26.4. 2005 od 18:00 :
( 16.04. 2005, 15:12 (doplněno 22.4.2005) )

 • 1) Objednání si čajů a jiných nápojů a pochutin.
 • 1-2) Zkouření Kuby vodní dýmkou. (-bod doplněn 17.4.2005)
 • 2) Projednání návrhu na schválení bodů schůze.
 • 3) Schválení projednaného návrhu bodů schůze.
 • 4) Tichá vzpomínka na ty, kteří se nemohou zůčastnit schůze.
 • 5) Dohoda o mrtvých broukách (neboli členech, jež svou neúčastí a nekomunikací budou z obou NGS exkomunikováni pro porušení stanov NGS).
 • 6) Projednání schvalování nových členek (a členů) NGS a dohoda rozmnožování původních členů.
 • 7) Sjednání předběžně velice přibližně přesného termínu letní Živohoště.
 • 8) Pauza na záchod (max.10 minut).
 • 9) Projednání návrhu na spolupráci s jinými organizacemi a skupinami.
 • 10) Projednání návrhu jet mezi 30.4.2005 a 1.5.2005 navstivit olomouckou sekci na akci EDO 2005.
 • 11) Zlochtání Veroniky.


  První verze sepsaných stanov NGS
  ( 16.04. 2005, 0:10 )


  Devítiměsíční plán na rok 2005
  ( 06.01. 2005, 22:19 )


  Obnovení existence Nejen Geografické Společnosti
  ( 13.11. 2004, 19:49 )